Algemeen Privacy- en cookiebeleid

Privacybeleid

Wie zijn wij?

Wij zijn Beherman Motors NV, gevestigd te Industrieweg 3, 2880 Bornem en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0479.367.565.

In het kader van onze activiteiten (de invoer van Piaggio-voertuigen en FUSO-voertuigen in België en de verkoop hiervan via een netwerk van erkende dealers, alsook opvolging en dienstverlening na-verkoop mbt zowel Piaggio, FUSO als Mitsubishi voertuigen, onder andere door ons netwerk van erkende herstellers) worden door ons persoonsgegevens verzameld, bewaard, doorgegeven of anderszins verwerkt. Op basis van de toepasselijke privacywetgeving, kwalificeren wij als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ met betrekking tot deze persoonsgegevens die wij verwerken, in sommige gevallen tezamen met onze erkende dealers of herstellers.

Wat is het belang van dit Privacybeleid?

Wij hechten veel belang aan uw recht op privacy en proberen steeds uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en meer specifiek de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In dit Privacybeleid leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, hoe en voor welke doeleinden we deze gegevens zullen verwerken, en aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven.

Verder bevat dit Privacybeleid ook belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u dan ook aan om dit beleid zorgvuldig door te lezen.

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn dit Privacybeleid te wijzigen. Wij zullen u in dat geval steeds per e-mail een kopie van de nieuwe versie opsturen. De meest recente versie van dit Privacybeleid is ook steeds beschikbaar op onze websites:

 • www.mitsubishi-motors.be & www.mitsubishi.be
 • www.piaggiocommercialdeals.be
 • www.fusodeals.be

Opgelet: Wanneer u uw persoonsgegevens met ons deelt, verwachten wij dat u dit Privacybeleid eerst goed gelezen heeft.

Opmerking: Dit betekent niet dat wij uw ‘toestemming’ nodig hebben voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens niet op basis van uw toestemming, tenzij specifiek aangegeven (bijv. voor het versturen van onze elektronische nieuwsbrief).

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

In het kader van onze activiteiten (de invoer van Piaggio-voertuigen en FUSO-voertuigen in België en de verkoop hiervan via een netwerk van erkende dealers, alsook opvolging en dienstverlening na-verkoop mbt zowel Piaggio, FUSO als Mitsubishi voertuigen, onder andere door ons netwerk van erkende herstellers), kunnen wij persoonsgegevens verzamelen van personen die een voertuig aankopen bij één van onze dealers, van personen die bij één van onze dealers of herstellers een offerte of andere informatie vragen, van klanten van onze erkende herstellers en van personen die anderszins(bijv. op het Autosalon of via onze website, of doordat hun naam en contactgegevens als werknemer of aangestelde van onze erkende dealers of herstellers aan ons worden doorgegeven) met ons in contact komen.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens over u?

Wij kunnen op verschillende manieren informatie over u verzamelen:

 • rechtstreeks van u wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt aan een informant op het Autosalon, of anderszins, voor een testrit- of brochureaanvraag,
 • rechtstreeks van u wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt aan een informant op het Autosalon, of anderszins, voor het opmaken van een offerte,
 • rechtstreeks van u wanneer u zich registreert via de digitale prijsstaanders op onze stand op het Autosalon of op andere evenementen waarop wij aanwezig zijn,
 • rechtstreeks van u wanneer u deelneemt aan een wedstrijd die wij organiseren (bijv. onze VR-game op het Autosalon),
 • rechtstreeks van u wanneer u een contactformulier invult op onze website en/of u via onze website inschrijft voor onze elektronische nieuwsbrief,
 • via onze erkende dealers of herstellers, wanneer u hun showroom of herstelpunt bezoekt en u uw persoonsgegevens aan hen verstrekt in het kader van een aankoop, een herstelling, of een informatie-aanvraag, of wanneer u voor hen als contactpersoon bent aangeduid, of
 • via derden en officiële bronnen (bijv. via Bisnode, of uw DIV-gegevens die wij via FEBIAC ontvangen) in het kader van de invoer en inschrijving van een voertuig, of voor contactname in verband met productgaranties of productrecalls, of om fraude te bestrijden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij kunnen van u de volgende gegevens verzamelen:

Identificatiegegevens Persoonlijke identificatiegegevens: naam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres
 Identificatiegegevens met betrekking tot uw voertuig: nummerplaat, chassisnummer, DIV-gegevens
 Elektronische identificatiegegevens: IP-adressen, informatie die via cookies verzameld wordt.
Financiële bijzonderheden Identificatie- en bankrekeningnummers
 Financiële transacties: bedragen die u moet betalen en heeft betaald, betalingswijzen, overzicht van de betalingen, enz.
Persoonlijke kenmerkenPersoonlijke bijzonderheden: geslacht, geboortedatum, nationaliteit, taalvoorkeur
LeefgewoontenLevensstijl: bijzonderheden betreffende het verbruik van goederen (bijv. kilometerstand)
 Klachten, incidenten of ongevallen: inlichtingen betreffende een ongeval waarbij u betrokken bent en aard van schade, informatie omtrent herstellingen aan uw wagen
ConsumptiegewoontenBijzonderheden betreffende de goederen en diensten die aan u worden geleverd (model en type van vorige/huidige wagen, bij welke dealer aangekocht en wie onderhoud doet, enz.)
Beroep en betrekking Beroep en betrekking (particulier of bedrijf, desgevallend BTW-nummer)
Andere categorieën van gegevensUw aankoopintenties en interesses

Telkens wanneer bepaalde informatie verplicht in te vullen is, en andere informatie slechts optioneel, zal dit duidelijk worden aangegeven voor u.

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • om u informatie te bezorgen die u heeft gevraagd, bijvoorbeeld:
  • om u een brochure of offerte toe te sturen met meer informatie omtrent de Piaggio, Mitsubishi of FUSO merken en modellen ,
  • om u te contacteren voor een testrit,
  • om u op uw verzoek in contact te brengen met een erkende dealer of hersteller,
 • om u na deelname aan een wedstrijd (bijv. ons VR-game op het Autosalon) op de hoogte te brengen van eventuele winst,
 • voor de productieplanning en opvolging van de bestellingen/leveringen,
 • voor het beheer van ons netwerk van erkende dealers en herstellers,
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen als importeur van voertuigen, in het bijzonder in het kader van de Wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van Voertuigen en het Koninklijk Besluit van 8 juli 2013, en om fraude te voorkomen,
 • om u te contacteren en verder te informeren over uw aankoop wanneer u een voertuig heeft aangekocht (bijv. met betrekking tot de levering of inschrijving van uw voertuig, of in verband met wettelijke of commerciële productgaranties
 • voor marktonderzoeken en klantentevredenheidsonderzoeken in verband met de Piaggio, Mitsubishi of FUSO merken (bijv. enquêtes of het opmaken van statistieken), of
 • voor marktonderzoeken en klantentevredenheidsonderzoeken in verband met de Piaggio, Mitsubishi of FUSO merken (bijv. enquêtes of het opmaken van statistieken), of
 • voor marketingdoeleinden, zowel voor onze papieren mailings als voor onze elektronische nieuwsbrief (indien u zich hierop hebt ingeschreven) en voor telefonische terugbelcampagnes (voor zover u niet bent ingeschreven op de ‘bel-me-niet-meer’ lijst).

Voor uw volledige informatie, kan u hieronder de voor deze verwerkingen relevante rechtsgronden terugvinden:

 • de verwerking van uw persoonsgegevens voor het leveren van goederen of diensten (incl. productieplanning en opvolging van de bestellingen/leveringen) of om u bepaalde informatie te bezorgen (bijv. informatie met betrekking tot de levering of inschrijving van uw voertuig, of in verband met commerciële garanties of product recalls, of in verband met ons ‘loyalty programma’, indien u hieraan deelneemt) baseren wij op de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst, indien één van onze dealers of herstellers daadwerkelijk een overeenkomst afsluit met u (met name om na een verkoop onze taken als invoerder en vertegenwoordiger van de producten te kunnen uitvoeren),
 • de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de opvolging van productgaranties en productveiligheid en ter naleving van de Wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van Voertuigen en het Koninklijk Besluit van 8 juli 2013, baseren wij op de noodzaak onze wettelijke verplichtingen als importeur van voertuigen na te komen,
 • in alle andere gevallen, baseren wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor het beheer van ons netwerk van erkende dealers en herstellers, voor het leveren van goederen of diensten of om u bepaalde informatie te bezorgen (bijv. na deelname aan een wedstrijd, na contact name op het Autosalon of via onze website, of bij het versturen van papieren mailings) op de noodzaak voor de behartiging van onze gerechtvaardigde commerciële belangen als onderneming (met name het belang om contacten te kunnen leggen met prospecten en mogelijke klanten),
 • de verwerking van uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van marktonderzoeken en klantentevredenheidsonderzoeken, baseren wij op de noodzaak voor de behartiging van onze gerechtvaardigde commerciële belangen als onderneming (met name het belang om informatie te verkrijgen over het koopgedrag, de voorkeuren en koopintenties van klanten ter bepaling van marktstrategieën, en ons belang om klantentevredenheid op te volgen om onze diensten te kunnen verbeteren),
 • de verwerking van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketingdoeleinden (het versturen van onze elektronische nieuwsbrief), baseren wij op uw opt-in toestemming. Enkel wanneer u ondubbelzinnig te kennen gegeven heeft dat u onze elektronische nieuwsbrief graag wenst te ontvangen (u bent hierin volledig vrij), zullen wij u hiervoor registreren.

Weet dat u op ieder moment het recht heeft om uw toestemming opnieuw in te trekken, zonder dat wij hiervoor enige kost aanrekenen en zonder dat dit voor u negatieve gevolgen heeft. U kunt dit doen door op de hiervoor bedoelde link te klikken in elke e-mail, bericht of sms die u van ons ontvangt. Natuurlijk kan u ook contact opnemen via BM-privacy@beherman.com of telefonisch op het nummer 03 890 91 11.

Met wie delen uw persoonsgegevens?

Met onze dienstverleners (‘verwerkers’):

In het kader van onze activiteiten zoals hierboven opgesomd, delen wij uw persoonsgegevens soms met derden, in het bijzonder dienstverleners (bijvoorbeeld IT/cloud dienstverleners of PR/marketing dienstverleners die voor ons mailingcampagnes organiseren) die als ‘verwerkers’ voor ons optreden.

Binnen onze groep van ondernemingen en met onze erkende dealers/herstellers:

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen binnen onze groep van ondernemingen en met onze erkende dealers of herstellers (zodat zij u kunnen contacteren voor een offerte, een testrit, een vraag of probleem, enz.). Bij uw registratie wordt u meestal een bepaalde dealer of hersteller voorgesteld (op basis van uw adres en omwille van zijn geografische nabijheid). U kan deze zelf ook kiezen of op elk moment wijzigen.

Met Mitsubishi Motors Corporation in Japan en andere entiteiten binnen het Mitsubishi Motors Global Network:

Eén van de partijen waaraan wij uw persoonsgegevens doorgeven, is Mitsubishi Motors Corporation, gevestigd in Japan, waar (totdat Japan toegevoegd wordt aan de ‘witte lijst’ van de Europese Commissie) een lager wettelijk niveau van gegevensbescherming wordt geboden dan in Europa.

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan Mitsubishi Motors Corporation voor de volgende doeleinden: bedrijfsadministratie, de aanbieding van (gepersonaliseerde) producten en/of diensten, marketing / commerciële doeleinden en andere zakelijke doeleinden.

Wij zorgen ervoor dat er passende maatregelen worden genomen om een adequate bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. We hebben met name (voor zover Japan nog niet op de ‘witte lijst’ van de Europese Commissie staat) een Data Transfer Agreement met de goedgekeurde EU Model Clausules ondertekend met Mitsubishi Motors Corporation.

Mitsubishi Motors Corporation kan op haar beurt, binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving, de persoonsgegevens verder delen met andere entiteiten binnen het Mitsubishi Motors Global Network. De lijst met entiteiten binnen het Mitsubishi Motors Global Network kan u terugvinden via volgende link: https://www.mitsubishi-motors.com/en/global_network/

Met Piaggio & C. S.p.A. in Italië :

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan Piaggio & C. S.p.A. voor de volgende doeleinden: bedrijfsadministratie, de aanbieding van (gepersonaliseerde) producten en/of diensten, marketing / commerciële doeleinden en andere zakelijke doeleinden.

Wij zorgen ervoor dat er passende maatregelen worden genomen om een adequate bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

Met overheidsdiensten:

Verder kunnen wij uw gegevens ook delen met de overheid (in het bijzonder wat de verplichte pre-registratie van ingevoerde voertuigen betreft), politiediensten of het gerecht indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met leasingsmaatschappijen of financiële dienstverleners:

Tot slot, doch enkel indien u zelf hierom verzoekt, kunnen wij uw gegevens ook delen met leasingsmaatschappijen of krediet- of andere financiële dienstverleners. Meestal zal dit echter via onze dealers geregeld worden.

Wij zorgen er steeds voor dat er passende beschermingsmaatregelen worden genomen wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen. Wij zullen waar nodig bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst sluiten, waarin beperkingen voor het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens worden vastgelegd.

Uw persoonsgegevens en uw profiel worden niet uitgeleend of verkocht aan derde partijen voor marketingdoeleinden zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt (zoals hierboven beschreven). Nadien is het wel nog mogelijk dat zij terug te vinden zijn in onze back-ups of archieven, maar zij zullen niet langer actief in een bestand worden verwerkt.

Meer specifiek gelden de volgende bewaartermijnen:

 • Klantenbeheer: bewaring gedurende 10 jaar na aankoop van wagen, of langere termijn indien bestaande relatie met erkend servicepunt (tot 5 jaar na laatste contact met hersteller) + termijn begint opnieuw te lopen bij aankoop van nieuwe wagen bij dealer;
 • Geschillenbeheer: gedurende looptijd van geschil / gerechtelijke procedure;
 • Marktonderzoek: gegevens uit marktonderzoek worden zo snel mogelijk geanonimiseerd;
 • Direct Marketing: zolang wij van plan zijn om relevante informatie te sturen naar de contacten op onze mailinglijst, tenzij (i) wij opmerken dat hun e-mailadres buiten gebruik is; of (ii) wij ervan verwittigd werden dat hij/zij zich wenst uit te schrijven van het ontvangen van verdere mailings.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Wij nemen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico's die we hebben geïdentificeerd.

Wij beschermen uw persoonsgegevens op die manier zo goed als mogelijk tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.

Verder proberen we er steeds voor te zorgen dat we uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens).

Meer informatie over onze beveiligingsmaatregelen is op verzoek beschikbaar.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft (onder bepaalde voorwaarden) het recht:

 • op informatie en inzage van uw gegevens;
 • op verbetering van persoonsgegevens;
 • op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’);
 • op beperking van de verwerking;
 • van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen.

Voor meer informatie over deze rechten, en de omstandigheden waaronder u deze rechten kan uitoefenen, in het bijzonder uw recht op verzet (dit is uw ‘opt-out’ recht voor onze elektronische nieuwsbrief en voor telefonische terugbelcampagnes (door u in te schrijven op de ‘bel-me-niet-meer’ lijst)), zie de Bijlage bij dit beleid. U kan deze rechten in beginsel gratis uitoefenen. Enkel bij onredelijke of herhaaldelijke verzoeken kunnen wij hiervoor een redelijke administratieve kost aanrekenen.

Wij proberen steeds zo snel mogelijk op uw verzoeken of vragen te antwoorden. Het is ook mogelijk dat wij u eerst om een identiteitsbewijs vragen om uw verzoek te controleren.

Tot slot, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy Commissie / Gegevensbeschermingsautoriteit in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Contact

Indien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben omtrent dit Privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen per post ter attentie van Stefan De Vis, Director, Industrieweg 3 te 2880 Bornem of via stefan.devis@beherman.com en/of 03 890 91 11.

Bijlage - Meer uitleg omtrent uw wettelijke rechten

Recht op informatie en recht op inzage van uw gegevens. U kan ons verzoeken om meer informatie betreffende onze verwerkings-activiteiten en over de gegevens die we over u bijhouden. Recht op verbetering van onjuiste of onvolledige gegevens. U kan ons verzoeken om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verbeteren of te vervolledigen. Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’)

Op schriftelijk verzoek, zullen wij uw persoonsgegevens wissen:

 • indien ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt; of
 • indien de verwerking uitsluitend gebaseerd was op uw toestemming, die u nu intrekt; of
 • indien u redelijke gronden heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; of
 • indien de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of
 • indien de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Recht op beperking van de verwerking U heeft het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen indien één van de volgende situaties van toepassing is:

 • gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, indien deze betwist wordt; of
 • indien u ons hierom verzoekt, in plaats van de verwijdering van de gegevens; of
 • indien wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of
 • wanneer u bezwaar gemaakt heeft tegen een verwerking die gebaseerd is op onze gerechtvaardigde belangen.

Recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

U heeft te allen tijde het recht om omwille van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op onze “gerechtvaardigde belangenafweging”. In zulk geval zullen wij deze gegevens niet langer verwerken tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer persoonsgegevens verwerkt worden voor direct marketing doeleinden (in het bijzonder voor het versturen van onze elektronische nieuwsbrief of persoonlijke reclame via de gewone post), heeft u te allen tijde het recht om hiertegen bezwaar te maken of uw toestemming terug in te trekken. U heeft ook het recht om niet te worden onderworpen aan profiling voor marketing doeleinden.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens. In sommige gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm, en heeft u het recht om die gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Dit recht geldt:

 • indien de verwerking berust op de rechtsgrond van de toestemming of op de noodzakelijkheid voor de uitvoering van een contract; en
 • indien de verwerking via geautomatiseerde methodes wordt verricht.

Cookiebeleid

Wat is de bedoeling van dit beleid?

Beherman Motors NV is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Industrieweg 3, 2880 Bornem en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0479.367.565. Dit is het beleid van Beherman Motors NV met betrekking tot het gebruikt van cookies op onze websites www.mitsubishi-motors.be, www.mitusbishi.be, www.piaggiocommercialdeals.be & www.fusodeals.be. (hierna onze “Websites”).

Dit Cookiesbeleid dient om u hiervan te informeren, zodat u makkelijk uw cookie-instellingen kan beheren, en moet steeds samen gelezen worden met ons Privacybeleid.

Wat zijn cookies en waarom worden zij gebruikt?

Cookies zijn kleine informatiebestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer of mobiel toestel via uw browser. De Belgische Wet Elektronische Communicatie (omzetting van de Europese e-Privacy Richtlijn) is hierop van toepassing.

Sommige van de cookies die wij gebruiken op onze Websites zijn essentieel om de Websites technisch goed te laten functioneren, andere cookies dienen om u een betere, snellere en veiligere gebruikservaring te bieden.

Cookies worden vaak ingedeeld in de volgende categorieën:

 • “sessiecookies”: cookies die automatisch gewist worden wanneer de gebruiker de browser afsluit,
 • “permanente cookies”: cookies die op de eindapparatuur van de gebruiker opgeslagen blijven voor een welbepaalde bewaartermijn (cookies kunnen verstrijken na bijvoorbeeld enkele minuten, dagen of zelfs jaren),
 • “eigen cookies”: cookies die door de operator van de website zelf ontwikkeld en geplaatst zijn, en
 • “cookies van derden”: cookies die geplaatst zijn door een website die tot een ander domein behoort dan het domein dat in de adresbalk van de betrokken website wordt weergegeven.

Meer informatie over de specifieke cookies die wij op onze Websites gebruiken, kan u in punt 4 hieronder terugvinden. Onder punt 5 leert u hoe u deze cookies kan beheren en, indien gewenst, verwijderen.

Wat zijn social media plug-ins en Facebook Pixels en hoe gebruiken wij deze voor gepersonaliseerde reclame?

Naast cookies, maken wij ook gebruik van social media plug-ins en van de Facebook-Pixel. Dit doen wij met name op onze websites www.mitsubishi-motors.be, www.piaggiocommercialdeals.be & www.fusodeals.be.

Social media plug-ins maken het mogelijk om u aan de hand van uw social media profiel te herkennen en om bepaalde gegevens (zoals uw identificatie- en contactgegevens en uw profielfoto) te importeren. Zij maken het eveneens mogelijk om social media (LinkedIn, Twitter, Facebook, Google en Pinterest) ‘share’ knoppen te gebruiken. Meer informatie hieromtrent kan u terugvinden in het privacybeleid van uw social media platform. Indien u geen verbinding wenst te maken met uw social media profiel, kan u zich hierbij afmelden voordat u onze websites gebruikt.

Een Facebook-pixel is een stukje code dat gebruikt wordt op een website om de effectiviteit van advertentiecampagnes te meten en inzicht te krijgen in de acties die mensen uitvoeren op deze website. De pixelcode wordt in de header van de website geplaatst. Als iemand de website bezoekt en een actie uitvoert, dan wordt de Facebook-pixel geactiveerd en rapporteert deze de actie. Op deze manier kan men achterhalen welke klant welke acties uitvoert en kan men de klant opnieuw bereiken via toekomstige Facebook-advertenties (ook “remarketing” genoemd). Wij gebruiken pixelgegevens om: advertentiedoelgroepen te maken. Meer informatie hieromtrent kan u ook terugvinden in het privacybeleid van Facebook. Wij raden u daarnaast ook aan om uw eigen Facebook privacy-instellingen regelmatig te controleren en uw voorkeuren op die manier te bepalen.

Hoe beheert / verwijdert u deze cookies?

Alle grote internet browsers bieden de mogelijkheid om cookies die geïnstalleerd zijn op uw computer of mobiel toestel te beheren.

Indien u niet wil dat deze Websites cookies plaatsen op uw computer of toestel, kan u dit makkelijk beperken of wissen door uw mobiele of browser-instellingen aan te passen. U kan uw mobiele of browser-instellingen vaak ook zo instellen dat u telkens een melding krijgt wanneer u een cookie ontvangt op uw computer of toestel, zodat u kan beslissen of u deze cookie wenst te accepteren of niet.

Wij merken wel op dat wanneer u bepaalde cookies uitschakelt waarvan wij gebruik maken, de mogelijkheid bestaat dat bepaalde onderdelen van onze website minder goed functioneren en u niet langer een optimale gebruikservaring zal genieten.

Wijzigingen aan dit beleid

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn dit Cookiesbeleid te wijzigen, bijvoorbeeld in geval van gebruik van nieuwe functionaliteiten op onze Websites. We raden u daarom aan om dit Cookiesbeleid regelmatig te raadplegen. Belangrijke wijzigingen zullen steeds aangekondigd worden op onze Websites.